به زبان فارسي نيز در اينترنت جستجو كنيد

 

 

موتور جستجو يا Search Engine، در واقع يك پايگاه اطلاعاتي است كه اطلاعاتي دربارة سايتهاي مختلف، تصاوير، مطالب علمي، آموزشي، تفريحي و... دارد. تعداد اين موتورها روز به روز در حال افزايش است و به سمت تخصصي شدن پيش مي‌روند، به طوريكه بعضي از موتورهاي جستجو به صورت تخصصي و تنها در يك زمينه خاص به نمايه‌سازي سايتها مي‌پردازند. در اينجا به معرفي چند موتور جستجوي ايراني مي‌پردازيم كه تمركز آنها بيشتر به اطلاعات مربوط مي‌شود:

 

 

www.iranhoo.com  

ايران هو، به عنوان بانك اطلاعاتي ايران معرفي شده است و داراي بخشهاي مختلفي چون پست الكترونيكي، بازار و تجارت، بانك اطلاعات شركتها، نيازمنديها، دانستنيهاي جهان در زمينه‌هاي گوناگون، مجله تندرستي، مجله ورزشي و كودكان مي‌باشد. به عنوان مثال، قسمت بانك اطلاعاتي شركتها به 4 دسته تجاري، سازمانها، خدماتي و صنايع تقسيم مي‌شود كه هر كدام در درون خود به بخشهاي مختلفي دسته‌بندي مي‌شوند. چنانچه اگر در قسمت صنايع، گزينة صنايع غذايي را انتخاب كنيم به نشاني شركتهايي كه در اين بخش فعاليت مي‌كنند، دست پيدا مي‌كنيم. همچنين، قسمتي براي جستجوي كليدواژه‌هاي مورد نظر وجود دارد كه تنها امكان جستجو به فارسي را مي‌دهد. با وارد كردن عبارت مورد نظر، فهرستي از سايتهاي فارسي مرتبط با موضوع ظاهر مي‌شود. ايران هو امكان جستجوي ساده و پيشرفته را فراهم مي‌آورد. همچنين، براي جستجو مي‌توان از راهنماي موضوعي سايتهاي ايران، كه در صفحة اصلي فراهم شده است، استفاده كرد.

 

 

http://www.parseek.com

اين موتور جستجو امكان جستجوي فارسي و انگليسي را فراهم مي‌آورد. در پايين محلي كه براي جستجو در نظر گرفته شده، قسمتي به نام راهنماي جستجو وجود دارد كه طريقه جستجو و استفاده از امكانات جستجو را نشان مي‌دهد. همچنين، كاربراني كه به هر دليل در نوشتن فارسي مشكل دارند، مي‌توانند از صفحه كليدي كه به همين منظور در نظر گرفته شده است، استفاده كنند. در اين موتور جستجو يك واژه‌نامه انگليسي فارسي نيز وجود دارد. از جمله بخشهاي ديگر اين موتور اعلام نرخ ارز، طلا و سكه و قسمت مربوط به سايت روزنامه‌هاي ايران مي‌باشد.

 

 

www.parslinks.com  

صفحه جستجوي اين موتور هم داراي بخشهاي مختلفي مانند اخبار در زمينه‌هاي گوناگون، سايتهاي مربوط به شبكه‌هاي راديو و تلويزيون ايران و تعدادي سايتهاي متنوع ديگر و شركتهاي ايراني در نظر گرفته شده و امكان جستجوي به زبان انگليسي را نيز فراهم مي‌آورد. در ضمن، براي جستجو مي‌توان از راهنماي موضوعي سايتهاي ايران كه در صفحه اصلي در نظر گرفته شده، استفاده كرد.

 

 

www.iranindex.com

در اين موتور جستجو بخشهاي مختلفي مانند اخبار ايران، ورزش، آب و هوا و گفتگوي الكترونيكي وجود دارد. همچنين، گزينه‌اي به نام fast links در نظر گرفته شده است. با انتخاب اين گزينه، مي‌توان به سايتهايي در زمينة ورزش، موسيقي، راديو و تلويزيون ايران دست يافت.ايران ايندكس امكان جستجوي ساده و پيشرفته موضوعات مورد نظر به انگليسي را فراهم مي‌آورد. افزون بر اين، داراي راهنماي موضوعي نيز مي‌باشد كه مي‌توان جستجو را از طريق اين دسته‌بندي موضوعي به صورت سلسله مراتبي انجام داد.

 

منبع : http://www.um.ac.ir