كتابهاي مرجع در اينترنت

 

 با گسترش روزافزون اينترنت و افزايش استفاده از آن توسط محققان و دانشجويان، برخي از ناشران كتابهاي مرجع نيز با مقاصد انتقاعي و يا غير انتفاعي، كتابهاي مرجع خود را در اينترنت نيز منتشر مي‏نمايند. در اينجا به معرفي برخي از كتابهاي مرجع قابل دسترس از طريق اينترنت پرداخته مي‏شود.

 

 الف- دايرةالمعارفها

 

1)     دايرة المعارف تخصصي:

دايره‏المعارف علوم زيستي                                                                     http://www.els.net

دايره‏المعارف رياضي                                                       http://mathword.wolfram.com

دايره‏المعارف گياه‏پزشكي                                                                        http://botany.com

 

 

ب- واژه‏نامه‏ها:

واژه‏نامه وبستر                                                                                         www.m-w.com

واژه‏نامه كمبريج                                                             www.dictionary.cambridge.org

 

     واژه‏نامه‏هاي عمومي: در اين سايت دهها واژه‏نامه عمومي دو زبانه و چند زبانه قابل جستجو مي‏باشد.

www.onelook.com

 

 

واژه‏نامه‏هاي تخصصي:

واژه‏نامه شيمي و علوم زيست محيطي

http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary

واژه‏نامه اصطلاحات شعري

www.shoga.wwa.com/~rgs/gl-d.html

واژه‏نامه فيلم و سينما

http://us.imdb.com/glossary

واژه‏نامه حقوق و ساير علوم

http://www.nolo.com/lawcenter/dictionary/worldindex.cfm

واژه‏نامه جغرافيا

http://www.geo.ed.ac.uk/agidict/welcome.html

ج- اصطلاحنامه‏ها

اصطلاحنامه روژه

http://www.thesaurus.com

اصطلاحنامه بارتلي

www.bartelby.com/reference

اصطلاحنامه وبستر

www.m-w.com/thesaurus.htm

 

 

اصطلاحنامه‏هاي تخصصي

اصطلاحنامه ناسا

http://www.sti.nasa.gov/thesfrm1.htm

اصطلاحنامه شيمي

http://www.cas.org/websearch.html

اصطلاحنامه رياضيات

http://hesaurus.maths.org/

 

 

د- جاينامه‏ها يا فرهنگ‏هاي جغرافيايي                                                                   www.calle.com/world

http://www.gazetteer.de

 

 

منبع : http://www.um.ac.ir